JESTEŚMY LAUREATEM PLEBISCYTU
ORŁY BHP 2022 W REGIONIE

TAGO BHP / PPOŻ

OBSŁUGA BHP

  • Ocena ryzyka zawodowego

  • Instrukcje stanowiskowe

  • Pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP

  • Analiza stanu BHP w zakładzie pracy

  • Oznakowanie bezpieczeństwa

  • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe)

  • Systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie

  • Postępowanie powypadkowe

  • Przygotowanie do audytów zewnętrznych

  • Audyty wewnętrzne

TAGO BHP / PPOŻ

Dane kontaktowe

Tomasz Gołąb
Główny
Specjalista ds. BHP

Telefon - 603 207 869
E-mail - biuro@tagobhp.pl