JESTEŚMY LAUREATEM PLEBISCYTU
ORŁY BHP 2022 W REGIONIE

TAGO BHP / PPOŻ

SZKOLENIA BHP NA BUDOWIE

Szkolenia BHP dzielą się na dwie części. Pierwszą stanowią wykłady dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy na budowie. W tym przypadku kładzie się nacisk na podniesienie świadomości pracownika i działania, które mogą prowadzić do eliminacji zagrożeń. Pracownicy powinni także poznać lokalizację najważniejszych miejsc na placu budowy.

Należy do nich:

  • szatnia

  • stołówka

  • punkt udzielania pierwszej pomocy

  • rozmieszczenie środków gaśniczych

  • punkty zbiórki do ewakuacji

  • tablice z procedurami postępowania na wypadek awarii itp.

Drugą część szkolenia stanowi tak zwany instruktaż stanowiskowy. W tym przypadku pracownik zapoznaje się z uwarunkowaniami dotyczącymi zajmowanego przez niego stanowiska. To zasadnicza część szkolenia, która ma zminimalizować ryzyko wypadków i pomyłek związanych z zasadami BHP.

TAGO BHP / PPOŻ

Dane kontaktowe

Tomasz Gołąb
Główny
Specjalista ds. BHP

Telefon - 603 207 869
E-mail - biuro@tagobhp.pl