JESTEŚMY LAUREATEM PLEBISCYTU
ORŁY BHP 2022 W REGIONIE

TAGO BHP / PPOŻ

OBSŁUGA PPOŻ

 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynkach

 • Sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż

 • Oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi

 • Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych

 • Pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych

 • Systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie

 • Wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia

 • Prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

 • Organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji

 • Opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 • Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników

TAGO BHP / PPOŻ

Dane kontaktowe

Tomasz Gołąb
Główny
Specjalista ds. BHP

Telefon - 603 207 869
E-mail - biuro@tagobhp.pl